Welkom op de website van mijn praktijk

 

CORONA

 

Het is belangrijk dat we elkaar blijven beschermen. Dit zijn de huidige hygiëneregels:

. Geen handen schudden

. Was uw handen voor en na de afspraak

. Hoest en nies in uw elleboog

. Bij griep of andere luchtwegklachten overlegt u even met mij

 

U vindt hier informatie over logopedie en logopedische hulp in het algemeen en mijn praktijk in het bijzonder.

Op deze website treft u informatie aan over stoornissen en de wijze waarop ik die als logopedist kan behandelen. Maar ook over de vergoedingen van deze behandelingen door zorgverzekeraars en wat u daar voor moet doen.

U kunt zich aanmelden bij mijn praktijk op de pagina aanmelden.

En natuurlijk vindt u hier ook mijn adres en mijn telefoonnummer onder contact, daar kunt u mij ook via email vragen stellen over afspraken, behandelingen en logopedie.

Als laatste wijs ik u op veelgestelde vragen, waar de kans groot is dat u informatie die u graag zou willen ontvangen aantreft.