Mijn Praktijk – Logopediepraktijk Marieke van Heerde – Ede
Header afbeelding
Welkom bij Logopediepraktijk Marieke van Heerde

Marieke van Heerde

Welkom op de website van mijn praktijk.

Mijn Praktijk

Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van taal, is onderdeel van het werkterrein. Als logopedist bied ik in mijn praktijk therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.

Hier treft u informatie aan over mijn praktijk en over wie ik ben. En geef ik u informatie over de gang van zaken in mijn praktijk en mijn manier van werken.

In Wat is logopedie geef ik u meer informatie over logopedie en leg ik uit welke problemen er kunnen zijn en hoe ik die behandelen.

Aanmelding

Mijn praktijk is direct toegankelijk. Dit betekent dat u zich zonder verwijzing (verwijsbrief) kan aanmelden. Persoonlijk geef ik wel de voorkeur aan een verwijzing gezien de informatieve waarde daarvan en het bijkomende gemak voor de administratie. Uw huisarts, specialist of de jeugdarts van het consultatiebureau kan u doorverwijzen.

U kunt zich direct bij mij aanmelden op de gelijknamige pagina. Als u liever eerst met mij wilt overleggen kunt u mij bellen: 06-22 37 67 45.  Een mailtje sturen kan ook: logopedie@mariekevanheerde.nl

Loopt u anders even binnen, tussen 12:00 en 13.00 uur heeft u de grootste kans dat ik niet in gesprek ben.

Behandeling

Ik behandel in mijn praktijk. Als dat niet mogelijk is kom ik bij u thuis. Voor een thuisbehandeling is altijd een verwijzing nodig.

De eerste afspraak bij mij bestaat uit een vraaggesprek. Als u uw kind aanmeldt vraag ik u meestal of u het eerste gesprek zonder uw kind kan komen (kleine potjes…..). Hierna volgt onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. We bespreken dan ook wat we gaan doen en hoe we dat gaan uitvoeren (behandelplan). Iedere behandeling duurt 25 minuten. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en we bespreken samen wat u thuis kunt toepassen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Samenwerking

Ik werk  samen met o.a. huisartsen, KNO-artsen, tandartsen, orthodontisten, orthopedagogen, zangpedagogen, basisscholen en (kinder) fysiotherapie. Dit gaat vanzelfsprekend altijd in overleg met u.

Vergoeding

De behandeling valt binnen de basisverzekering en wordt dus vergoed door uw zorgverzekeraar, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. Kinderen (tot 18 jaar) hoeven geen eigen bijdrage te betalen. U kunt er van uitgaan dat de praktijk een contract met alle zorgverzekeraars heeft afgesloten, tenzij de beroepsvereniging NVLF een negatief advies hierover uitbrengt.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

Foto’s